Produktkategori: GC-räcken

Nordic GC

Nordic GC finns i två varianter Nordic GC U och GC O.  Nordic GC U har en U-profil som toppföljare och Nordic GC O har en rund toppföljare.  Räckena är dimensionerade enligt SIS-CEN/TR 1317–6 (SIS-CEN/TR 16949) och Trafikverkets krav. För att räcken skall uppfylla Trafikverkets krav (VGU 2020 och senare) på släthet för gång- och […]

CONTINUE READING Nordic GC 1 min read