Produktkategori: Övergångar

Övergångar

Vi har övergångar mellan alla våra räcken. För varje övergång finns en ritning och en beräkningsrapport. Ritningen visar om det finns några speciella delar i övergången eller om räckena kan kopplas direkt. Beräkningen visar hur vi uppfyller kraven i VGU. Vi kan även hjälpa till att få till stånd en övergång från något av våra […]

CONTINUE READING Övergångar 1 min read