Produktkategori: Skärmar

Faunaskärmar

För att minska risken att störa djur som skall passera över eller under en väg används faunaskärmar. I vårt sortiment finns både faunaskärmar för montage på räcken och fristående. Alla våra faunaskärmar skyddar både mot störande ljus och ljud.

CONTINUE READING Faunaskärmar 1 min read

Nordic BS Järnväg

Vår bullerskärmar för placering vid järnväg är dimensionerade enligt TRVINFRA / TDOK och Eurocode. Skärmarna är dimensionerade för aerodynamisk utmattningslast från passerande tåg och tillverkas enligt EN 1090-2 i utförandeklass 3 (EXC3). Vi utför avancerade dynamiska FE-analyser för att kontrollera skärmens egensvängningar.

CONTINUE READING Nordic BS Järnväg 1 min read