Väg- och broräcken

Det finns många oli­ka typer av räc­ken. De van­li­gas­te typer­na av räc­ken är balk‑, rör‑, vajer- och betongräcke.

Räc­ken kan även delas in i oli­ka använd­nings­om­rå­den såsom väg- eller bro­räc­ke. Gemen­samt för alla räc­ken är att de skall vara CE märk­ta och pro­va­de för en kapa­ci­tets­klass. Räc­kets egen­ska­per beskrivs av:

  • Kapa­ci­tets­klass
  • Dyna­misk utböj­ning, dvs. hur myc­ket räc­ket deformeras
  • Arbets­bredd
  • For­donsin­träng­ning
  • Ska­de­risk­klass
  • Klass för mot­stånds­för­må­ga mot snöplogning