Väg- och broräcken

Det finns mån­ga oli­ka typer av räck­en. De van­li­gaste type­r­na av räck­en är balk‑, rör‑, vajer- och beton­gräcke.

Räck­en kan även delas in i oli­ka använd­ning­som­rå­den såsom väg- eller broräcke. Gemen­samt för alla räck­en är att de skall vara CE märk­ta och provade för en kapacitet­sklass. Räck­ets egen­skaper beskrivs av:

  • Kapacitet­sklass
  • Dynamisk utböjn­ing, dvs. hur myck­et räck­et deformeras
  • Arbets­bredd
  • For­don­sin­trängn­ing
  • Skaderiskklass
  • Klass för mot­stånds­för­må­ga mot snö­plogn­ing