Datorsimuleringar

Vi utför alla typer av krock­simu­leringar enligt EN-1317 och EN-12767.

Med både gam­la och nya trafikpro­duk­ter kan vi hjäl­pa er med att:

  • Tes­ta
  • Para­me­ter­stud­era
  • För­bät­tra
  • Kon­struera

Inom det­ta område har vi en unik kom­pe­tens och är bland de främ­s­ta i världen.

Vi använ­der beräkn­ing­spro­gram­met LS-Dyna och vi har en egen beräkn­ingsserv­er som är plac­er­ad i Linköping. Vi kan när som helst kop­pla upp oss mot servern och star­ta en beräkn­ing.