Datorsimuleringar

Vi utför alla typer av krock­si­mu­le­ring­ar enligt EN-1317 och EN-12767.

Med både gam­la och nya tra­fik­pro­duk­ter kan vi hjäl­pa er med att:

  • Tes­ta
  • Para­me­ter­stu­de­ra
  • För­bätt­ra
  • Kon­stru­e­ra

Inom det­ta områ­de har vi en unik kom­pe­tens och är bland de främs­ta i världen.

Vi använ­der beräk­nings­pro­gram­met LS-Dyna och vi har en egen beräk­nings­ser­ver som är pla­ce­rad i Lin­kö­ping. Vi kan när som helst kopp­la upp oss mot ser­vern och star­ta en beräkning.