Hållfasthetsberäkningar

NRS har lång erfaren­het av håll­fast­beräkningar med form­ler enligt bland annat:

  • Eurocode (stål‑, aluminium‑, betong- och träkon­struk­tion­er)
  • EN 1794–1 (buller­skär­mar)
  • EN 12899–1 (skyl­tar)
  • EN 40 (belysningsstol­par)

Vi utför både beräkningar och råd­givn­ing relat­er­ade till stan­dard­er­na ovan.