Hållfasthetsberäkningar

NRS har lång erfa­ren­het av håll­fast­be­räk­ning­ar med form­ler enligt bland annat:

  • Euroco­de (stål‑, aluminium‑, betong- och träkonstruktioner)
  • EN 1794–1 (bul­lerskär­mar)
  • EN 12899–1 (skyl­tar)
  • EN 40 (belys­nings­stol­par)

Vi utför både beräk­ning­ar och råd­giv­ning rela­te­ra­de till stan­dar­der­na ovan.