Hålslagning

I stort sett alla räckessytem som mon­teras i mark installeras med hjälp av en myck­et kraftig hydraul­ham­mare som dri­ver ner ett foder­rör i marken.

I foder­röret sätts stolpen, foder­röret dras sedan upp och kvar i marken blir stolpen. Det är inte tillåtet i Sverige att slå direkt på stolpen för att dri­va ner stolpen i marken.

Vi har egen utrust­ning för det­ta arbete.