Hålslagning

I stort sett alla räc­kes­sy­tem som mon­te­ras i mark instal­le­ras med hjälp av en myc­ket kraf­tig hyd­raul­ham­ma­re som dri­ver ner ett foder­rör i marken.

I foder­rö­ret sätts stol­pen, foder­rö­ret dras sedan upp och kvar i mar­ken blir stol­pen. Det är inte tillå­tet i Sve­ri­ge att slå direkt på stol­pen för att dri­va ner stol­pen i marken.

Vi har egen utrust­ning för det­ta arbete.