Montage

Vi erbju­der även mon­tage av alla pro­duk­ter vi säljer.

Våra mon­tö­rer har stor erfa­ren­het av oli­ka räc­kes­ty­per. Fle­ra av oss har varit lära­re på Svens­ka bro- och väg­räc­kes­för­e­ning­ens (SVBRF) utbildningar.

Vi har även egen kran­bil för att effek­tivt få mate­ri­a­let på plats.