Pro­jekt­led­ning

NRS erbju­der pro­jekt­led­ning av större pro­jekt och tra­fik­ver­kets krav­do­ku­ment som t.ex. VGU är sty­rande. Bland annat med­ver­kar vi hos byg­gent­re­pre­nö­rer som stöd i räc­kes­frå­gor vid tota­lent­re­pre­na­der.

Vi ver­kar även som sak­kun­niga vid pro­dukt­ut­veck­lings­pro­jekt.