Projektledning

NRS erb­jud­er pro­jek­tled­ning av större pro­jekt och trafikver­kets krav­doku­ment som t.ex. VGU är styrande. Bland annat med­verkar vi hos byggen­tre­prenör­er som stöd i räck­esfrå­gor vid total­en­tre­pre­nad­er.

Vi verkar även som sakkun­ni­ga vid pro­duk­tutveck­ling­spro­jekt.