Projektledning

NRS erbju­der pro­jekt­led­ning av stör­re pro­jekt och tra­fik­ver­kets krav­do­ku­ment som t.ex. VGU är sty­ran­de. Bland annat med­ver­kar vi hos byg­gent­re­pre­nö­rer som stöd i räc­kes­frå­gor vid totalentreprenader.

Vi ver­kar även som sak­kun­ni­ga vid produktutvecklingsprojekt.