Våra produkter

Permanent vägutrustning för olika typer av infrastruktur. Vi erbjuder olika typer räcken och skärmar med hög kvalité och lång livslängd.

Väg- och broräcken

Väg- och broräcken är räcken som är fullskaletestade och CE-märkta enligt EN 1317.  Räckena finns i olika kapacitetsklasser.

Övriga räcken

Övriga räcken är räcken som inte är fullskaletestade och CE-märkta enligt EN 1317. Våra övriga räcken är fallskydd, gc-räcke, parkeringsräcke och järnvägsräcke.

Förankringar och avslut

Alla räcken måste börja och sluta på ett säkert sätt. Här finner du information om våra avslut, krockdämpare och mellanförankringar.

Övergångar

Vi har övergångar mellan alla våra räcken. För varje övergång finns en ritning och en beräkningsrapport.

Skärmar

Här har vi samlat information om våra olika skärmar, både för montage på räcke och fristående. Vi erbjuder bullerskärmar, faunaskärmar och bländskydd.

Övriga produkter
Våra övriga produkter är elskydd, suicidskydd, underglidningsskydd och temporära skyddsräcken samt tillbehör.