Special

På vis­sa platser funger­ar inte en tra­di­tionell krock­däm­pare. Då kanske någon av våra spe­cialkrock­däm­pare kan använ­das.

Våra spe­cial krock­däm­pare dimen­sion­er­ade för hastighet­sklass 50 km/h.

Träd­sky­dd

City

 

Krockdämp­are Hastig­hets­klass Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Skiss

Nordic SMA City

50 km/h

800

740

760

Nordic SMA Tree

50 km/h

3000

740

760