Special

På vis­sa plat­ser fun­ge­rar inte en tra­di­tio­nell krock­däm­pa­re. Då kanske någon av våra spe­ci­alkrock­däm­pa­re kan användas.

Våra spe­ci­alkrock­däm­pa­re är dimen­sio­ne­ra­de för has­tig­hets­klass 50 km/h.

Krockdämp­areHastig­hets­klassLängd (mm)Bredd (mm)Höjd (mm)Skiss
Krockdämp­are:
Nor­dic SMA City
Hastig­hets­klass:
50 km/h
Längd (mm):
800
Bredd (mm):
740
Höjd (mm):
760
Skiss:
Krockdämp­are:
Nor­dic SMA Tree
Hastig­hets­klass:
50 km/h
Längd (mm):
3000
Bredd (mm):
740
Höjd (mm):
760
Skiss: