Faunaskärmar

För att minska risken att störa djur som skall passera över eller under en väg används faunaskärmar. I vårt sortiment finns både faunaskärmar för montage på räcken och fristående.

Alla våra faunaskärmar skyddar både mot störande ljus och ljud.

Träskärm på räcken
PC på räcken
Fristående miljöspont

Galleri