Övergångar

Vi har övergångar mellan alla våra räcken. För varje övergång finns en ritning och en beräkningsrapport. Ritningen visar om det finns några speciella delar i övergången eller om räckena kan kopplas direkt. Beräkningen visar hur vi uppfyller kraven i VGU.

Vi kan även hjälpa till att få till stånd en övergång från något av våra räcken till ditt räcke eller ett befintligt räcke.

Kontakta oss för mer information.

Galleri

Vad letar du efter?
Vad letar du efter?