Övergångar

Vi har övergångar mellan alla våra räcken. För varje övergång finns en ritning och en beräkningsrapport. Ritningen visar om det finns några speciella delar i övergången eller om räckena kan kopplas direkt. Beräkningen visar hur vi uppfyller kraven i VGU.

Vi kan även hjälpa till att få till stånd en övergång från något av våra räcken till ditt räcke eller ett befintligt räcke.

Kontakta oss för mer information.

Galleri