Nordic M H1

Väg­räc­ke med M‑profil mon­te­rat på C110 stån­da­re mon­te­ra­de i mark.

Har­mo­ni­se­rad stan­dardEN1317‑5:2007/A2:2012
Kapa­ci­tets­klassH1
Stån­darav­stånd (m)3
Arbets­bredd (klass)W4
Arbets­bredd (m)1,2
Dyna­misk utböj (m)1,1
Ska­de­risk­klassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0,2
Kon­struk­tions­höjd (m)0,7
For­donsin­träng­ning (klass)VI5
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Pre­stan­da­de­kla­ra­tion

Arbets­be­skriv­ning

Pro­duk­tin­for­ma­tion