Nordic BS 1317

Gemensamt för alla typer av bullerskärmar är att de skall minska störande och höga ljudnivåer. Kraven på en bullerskärm beror både på var bullerskärmen skall stå och vilken typ av ljud bullerskärmen skall minska.

Polykarbonat
Vår standardlösning för bullerskärm på räcken är Nordic BS vilket är en reflekterande bullerskärm med PC (polykarbonat). Den kan monteras på Nordic R & W H2 High, Nordic R H4b och Nordic R H4b Ground. Våra genomsiktliga skärmar förses med mönster eller linjer för att minska risken för att fåglar skall flyga in i skärmen. Olika typer av mönster och linjer finns tillgängliga, kontakta NRS för mer information. För att förlänga livslängden på polykarbonatskivan kan skivan förses med skyddsbeläggning.
Produktinformation
Ladda ner
Special

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram CE-märkta specialdesignade skärmar för montage på räcke. Vi har utarbetat ett mycket uppskattat arbetssätt för att ta fram denna typ av skärmar där beställaren är delaktig under hela processen.

Exempel på detta är Nordre bullerskärmen:
– Nordic R H4b med Bullerskärm Nordre, se produktblad
– Nordic R H4b Ground med Bullerskärm Nordre, se produktblad

Produktinformation
Ladda ner
Produktinformation
Ladda ner
Produktinformation
Ladda ner

Galleri