Nordic M Anchor

För­ank­ring till väg­räc­ke med M‑profil.

Upp­fyl­lerVGU 2015, Tra­fik­ver­kets pub­li­ka­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­dop­pad vägräckesände
Ska­de­risk­klassA
Mot­stånd mot snö­plog­ning (klass)4
Bestän­dig­hetVarm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Pro­duk­tin­for­ma­tion