Nordic R Anchor

För­ank­ring till väg­räc­ke med rör.

Upp­fyl­lerVGU 2015, Tra­fik­ver­kets pub­li­ka­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­dop­pad vägräckesände
Upp­fyl­ler:
Ska­de­risk­klass
VGU 2015, Tra­fik­ver­kets pub­li­ka­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­dop­pad väg­räc­kesän­de:
A
Upp­fyl­ler:
Mot­stånd mot snöplogning
VGU 2015, Tra­fik­ver­kets pub­li­ka­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­dop­pad väg­räc­kesän­de:
3
Upp­fyl­ler:
Bestän­dig­het:
VGU 2015, Tra­fik­ver­kets pub­li­ka­tion 2015:086, 1.3.5.5 Ned­dop­pad väg­räc­kesän­de:
Varm­för­zin­kad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Natio­nell Bila­ga Fe/Zn 115

Pro­dukt­be­skriv­ning (kom­mer snart)