Nordic StalPro su (N2)

Vägräcke med W‑profil mon­ter­at på Stal­Pro Sig­ma stån­dare mon­ter­ade i mark.

Har­monis­er­ad stan­dard EN1317‑5:2007/A2:2012
Kapacitet­sklassN2
Stån­dar­avstånd (m)2
Arbets­bredd (klass)W2
Arbets­bredd (m)0.8
Dynamisk utböj (m)0.7
SkaderiskklassA
Kon­struk­tions­bredd (m)0.22
Kon­struk­tion­shöjd (m)0.75
For­don­sin­trängn­ing (klass)-
Mot­stånd mot snö­plogn­ing (klass)3
BeständighetVarm­förzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bila­ga Fe/Zn 115

Prestanda­dekla­tion

Arbetsbes­k­rivning

Produktin­for­mation