Energiupptagande räckesavslut

Energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut används för att star­ta och avs­lu­ta räcke på ett säk­ert sätt.

De skall förhin­dra for­don från att köra in i bör­jan eller slutet på ett räcke.

Gemen­samt för alla energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut är att de skall vara provade för en hastighet­sklass. Energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lutens egen­skaper beskrivs av:

  • Hastighet­sklass
  • Skaderiskklass
  • Utböjn­ingsklass
  • For­don­srörelseklass

Idagsläget går det inte att CE-mär­ka energiup­p­ta­gande räck­e­savs­lut då den gäl­lande stan­daren inte är har­monis­er­ad.