Krockdämpare

Krock­däm­pare används för att sky­d­da for­don från att köra in i fas­ta objekt eller förhin­dra for­don från att köra in bör­jan eller slutet på ett räcke. För att öka sky­dds­funk­tio­nen finns oli­ka utformningar:

Par­al­lell

Konisk

Kom­bin­er­ad

Gemen­samt för alla krock­däm­pare är att de skall vara CE märk­ta och provade för en hastighet­sklass. Krock­däm­pares egen­skaper beskrivs av:
  • Hastighet­sklass
  • Skaderiskklass
  • Utböjn­ingsklass
  • For­don­srörelseklass